công ty lộc phat chuyên thu mua phe lieu dong hiên nay công ty chúng tôi đang cần gấp một số luong hàng phế liệu nhu đồng ,nhôm ,inox,sát,kẽm,mũ,ni ken,gang,nhụa,nhôm báo,và các mat hàng khác công tôi rất có nhũng doanh nghiệp mói khi sản xuất và du thùa đang cần thanh lý thì a lô cho chúng tôi ,đùng ngần ngại gì khi gọi chúng tôi nếu có hàng phế liệu chúng tôi sẽ khảo sát và kiểm tra ,khi xem hàng đua giá xong xui sẽ tói lấy hàng và thanh toán tại trỗ hiện thu mua đồng phế liệu công ty chúng đang có 2 chi nhánh chính

chi nhánh 1;thu mua phế liệu tphcm,thu mua phế liệu tại tphcm

chi nhánh 2;thu mua phế liệu bình duong,thu mua phế liệu tại bình duong

thu mua phe lieu,thu mua dong phe lieu,mua đồng phế liệuimage