phelieulocphat.com đang là đối tác thu mua phế liệu ở nhiều khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh bình dương, Hồ Chí Minh, Đồng Nai.Trong thời gian tới, phelieulocphat.com sẽ chủ động hơn nữa trong việc hợp tác với các khu công nghiệp trong địa bàn tỉnh, nhằm thu mua các phế liệu dư thừa trong các khu công nghiệp.

Hiện nay, Bình Dương có 28 KCN và cụm công nghiệp tập trung có tổng diện tích hơn8.700 ha và 1.200 doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động có tổng vốn đăng ký hơn 13 tỷ đôla mỹ.

KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – SINGAPO.

1. vị trí: Bến Cát, Bình Dương.

2. quy mô: 500 ha

3. chủ đầu tư: Công Ty TNHH Ascendas-protrade