Phế liệu và phế thải là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, tuy nhiên hiện nay nhiều người vẫn nhầm tưởng nó là chung một loại, chính bởi điều đó mà họ mắc phải sai lầm trong quá trình xử lý, tái chế. Dưới đây, dịch vụ thu mua phế liệu tại Bình Tân sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn điều đó.

Theo một số tài liệu mà chúng tôi thu thập được có đưa ra định nghĩa về phế liệu đó là sản phẩm, vật liệu bị loại bỏ đi trong quá trình sản xuất hay tiêu dùng và bị thu hồi. Việc thu mua phế liệu là để có được nguồn nguyên liệu tái chế, phục vụ cho mục đích sản xuất ra các sản phẩm mới.

Hình ảnh có liên quan

Dựa vào định nghĩa trên thì để trở thành loại phế liệu được thu mua thì vật dụng đó cần phải đáp ứng được các yêu cầu như sau:

1/ Là sản phẩm hoặc vật liệu

Sản phẩm này cần phải là vật dụng do chính con người tạo ra thông qua quá trình lao động. Nó có thể tồn tại dưới dạng vật thể hay phi vật thể. Nếu xét về góc độ luật môi trường thì ở dưới dạng vật thể sẽ được gọi là phế liệu, còn nếu dạng phi vật thể thì không.

2/ Bị loại ra từ quá trình sản xuất tiêu dùng

Các vật dụng bị loại bỏ sau quá trình sản xuất hay tiêu dùng, nó không còn phù hợp hay đáp ứng được các yêu cầu trong quá trình sản xuất và sử dụng nữa thì gọi là phế liệu. Ví dụ, việc thu mua phế liệu nhôm, sắt là do sắt nhôm bị loại bỏ trong quá trình sản xuất.

3/ Được thu hồi, thu mua dùng làm phế liệu, nguyên liệu

Việc sản phẩm hay vật liệu có trở thành phế liệu hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau và một trong số đó chính là đánh giá trên thực tế hành vi của chủ sở hữu khi từ bỏ ý định khác khác giá trị, công dụng của loại sản phẩm, vật liệu này, cần phải áp dụng, xem xét đối với từng trường hợp khác nhau, ví dụ như mua phế liệu dưới hình thức hàng hóa để sử dụng hay làm nguyên liệu, để xử lý chẳng hạn.

Kết quả hình ảnh cho phe lieu va phe thải

Không giống với phế liệu, phế thải hay chất thải được tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau như chất rắn, lỏng, khí…được phát sinh trong quá trình sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt hay nhiều hoạt động khác nữa. Để trở thành phế thải thì cũng phải dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau.

Nhìn chung cả phế thải và phế liệu đều là vật chất hữu hình được sinh ra trong quá trình sinh hoạt, sản xuất. Tuy nhiên sự khác biệt của nó nằm ở chỗ vật chất khi trở thành phế liệu thì có thể được các cơ sở thu mua sử dụng với nhiều mục đích tái hế khác nhau, còn phế thải thì không có giá trị sử dụng và nếu không xử lý đúng cách sẽ gân nên tác hại đến sức khỏe của mọi người. Nếu bạn có ý định bán phế liệu thì hãy liên hệ với dịch vụ thu mua phế liệu giá cao của chúng tôi, chắc chắn bạn sẽ hài lòng.